Page 12 - Flipbook introductieboekje
P. 12

Een week later was Sjaak jarig en het was druk
     geweest die avond. Al zijn kinderen waren
     langs geweest en ze hadden gezamenlijk een
     mooi cadeau voor hem gekocht. Toen hij de
     doos had geopend lag een draadloze telefoon
     hem aan te staren. Hij keek naar zijn eigen te-
     lefoon die op de schouw stond. Dan keek hij
     weer naar dat draadloze ding voor hem. Het
     was er een met voorkeurtoetsen en de tele-
     foonnummers van al zijn kinderen, familie en
     vrienden waren gemakkelijk te vinden. ‘Kijk
     Pa, deze kun je overal mee naar toe nemen. Zo
     ben je tenminste mobiel en kunnen wij u berei-
     ken of u ons. Altijd makkelijk als er onderweg
     iets gebeurt, of wanneer wij u nodig hebben.’
     Zijn kinderen keken trots. Het was een speciale
     mobiel met grote toetsen zodat ook zijn oudere
     handen er gemakkelijk mee om konden gaan.
     Zijn zoon toonde hem dat alle namen in het te-
     lefoonboekje stonden. Er was zelfs een wekker
     en je kon de weerberichten opvragen.

     De avond was verder wel gezellig geweest.

     Enkele dagen later besloot Sjaak om op bezoek
     te gaan bij een oude maat. Zijn scootmobiel
     moest die twaalf kilometer makkelijk aankun-
     nen dus toog hij op weg. Het weer was lekker
     en hij genoot van zijn ritje. Eenmaal bij zijn
     oude timmermansmaat, vloog de tijd voorbij.
     Voor hij het wist, was de middag voorbij. Sinds

                12
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17