Page 14 - Flipbook introductieboekje
P. 14

Mijn eerste boek


     Mijn eerste boek betrof een fantasie verhaal, zo
     een waar het heden overloopt in een fantasie
     verhaal. Het was de Nederlandse schrijver Al-
     bert Hagenaars die de eerste pagina’s las en mij
     aanspoorde dit boek tot leven te brengen. Het
     resulteerde in mijn eerste echt gepubliceerde
     werk; “De Oversteek”. Graag neem ik jullie
     mee in het begin van dit boek:

     Het laatste uur was een nachtmerrie geweest. Hij
     was blij dat het pad hier eindelijk wat breder werd.
     Een hachelijke tocht met één hand op de steile rots-
     wand en de andere uitgestoken naast zich als een
     koorddanser. Hij had geleerd om het touw dat ter
     houvast aan de wand was bevestigd niet te vertrou-
     wen.

      Op weg naar de top had hem dat bijna het leven
     gekost toen één van de haken het begaf waarmee het
     touw verankerd was. Het was eigenlijk nauwelijks
     een pad te noemen. Slechts een randje van gemid-
     deld een voet was de enige weg die naar de top leid-
     de. Of zoals nu weer naar beneden. De regen die een
     poosje geleden begonnen was, had het er niet gemak-
     kelijker op gemaakt. Maar hij was er door gekomen.
      De kuilen waren inmiddels volgelopen met water,
     en hij vloekte toen hij uitgleed over een spekgladde
     rots. In een poging zich overeind te houden schuur-
     de zijn hand langs de ruwe rotswand. De modder
     op zijn vingers kreeg een donkerrode kleur, maar hij


                14
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19