Page 4 - Flipbook introductieboekje
P. 4

Eerste druk juli 2021

     Copyright © Sonn Franken

     Omslag fotograaf: Henk Franken
     Binnenwerk vormgeving: Hostwriters
     Betrokken uitgever: Boekenindustrie

     Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit boek mag
     worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautoma-
     tiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige
     vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch,
     door fotokopieën, in druk, opnamen of op enige andere
     manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
     van de Auteur.

     Contact:
     omesonn@home.nl
     0031 (0)6 247 022 74
     Bergen op Zoom
     www.bozinbeeld.nl / www.brabantsewalinbeeld.nl
   1   2   3   4   5   6   7   8   9