Page 9 - Flipbook introductieboekje
P. 9

Over taal


      Taal is voor mij schoonheid, speelsheid en een
      oneindig avontuur van dansende woorden
      die mensen raken. De juiste rangschikking
      van zinnen, klanken en op elkaar afgestemde
      woordbeelden die emoties vangen, die de ont-
      vanger een traan ontlokt, het gezicht tot glim-
      lach kneedt en het hart doet zingen.
       Het is mijn uitlaatklep om mijn eigen ver-
      bazing, emoties en verzonnen wereldbeelden
      op papier te draperen op een dusdanige ma-
      nier dat het mijn ziel heelt, me de broodnodige
      ontspanning biedt en mij mijn eigen toekomst-
      droom voor houdt.
       Ja, taal is mijn penseel om tijd te doen stil-
      staan en mezelf en mijn lezers te vangen in een
      wereld die niet de onze is, voordat de waan
      van de dag ons weer voort haast in onze le-
      venstrein. Aldus is voor mij taal het totaal aan
      wonderen van het geschreven woord.
       Taal is mijn adem als schrijver, het is gewor-
      den tot vanzelfsprekendheid die mijn persoon
      vormt.
       In dit kleine boekje neem ik je mee in wat
      pennenvruchten, opdat je mij als schrijver mis-
      schien iets beter leert kennen.


      Sonn Franken
       omesonn@home.nl                  9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14