Page 3 - TWIST_2021_kwartaal_1
P. 3

TWIST eMagazine - 3 - maart 2021
                       twist
         Redactie

     Ik kan me geen tijd
     herinneren dat ik niet las.
     Mijn vader, die een bijzonder
      summiere bibliotheek had,
     betrapte ik zelden met zijn
     neus in een boek en áls dat
      gebeurde, was ik daar diep         De kunst van het verzinnen
     van onder de indruk. Naar
     school gaan heb ik nooit
     graag gedaan. Toch houd      Op mijn veertiende ging ik in de leer bij een slager. Ik verdiende
     ik een enorm gevoel van      er zakgeld dat me in staat stelde boekenbeurzen te bezoeken.
      dankbaarheid over aan de tijd  Wereld na wereld ging voor me open. Ik las om verrast te worden,
     waarin mij de basisbeginselen   weg te dromen, te ontdekken, verwonderd te zijn. Verhalen over
     werden bijgebracht van de taal.  het onbekende of met een onverwachte, geniale plot genoten
     Eenmaal die onder de knie,     mijn voorkeur. Meesters in dit genre waren Ray Bradbury,
     was ik een vaste bewoner van    Isaac Asimov, Philip K. Dick en Frederic Brown. Veel van
     de dorpsbibliotheek. De      die kortverhalen dienden als basis voor latere verfilmingen. Hoe
     jeugdafdeling, met zowel fictie  onvoorstelbaar dacht ik, hoe kan een verhaal van pakweg 5.000
     als non-fictie, had in een mum   woorden worden omgezet naar een speelfilm van twee uur? Een
     van tijd geen geheimen meer.    openbaring: meer nog dan naar literaire begaafdheid hongert het
     Noodgedwongen las ik        publiek naar fantasie, de kunst van het verzinnen.
     boeken die eigenlijk te      Ik mis ze, die verhalen. Ze zijn er, ongetwijfeld, hoewel quasi
     matuur waren voor mijn        onvindbaar. Een idee werd geboren, ik ga ze zelf zoeken en
     onschuldige kinderogen.
                       verzamelen; ziehier de eerste oogst. In dit eMagazine vind je,
                      naast randonderwerpen over het schrijven, vooral verhalen over
                      het onbekende, vreemde verhalen met een twist, verzameld door
                       Hostwriters onder schrijvers die we aanzochten.
                      Verrassende verhalen waarin de schrijver, naast ambachtelijke
                       kennis, blijk geeft van een ongebreidelde, ontembare, wilde,
                       rücksichtsloze fantasie …


                      Er móéten nog meer van die verhalen zijn. Hier, bij ons, vandaag.
                      Hostwriters wil ze VINDEN. 
   1   2   3   4   5   6   7   8