Page 4 - TWIST_2021_kwartaal_1
P. 4

TWIST eMagazine - 4 - maart 2021
                  waarom TWIST
                    Het gaat om het verhaal


                               sen, wat je intrigeert.
    TWIST is ontstaan uit onze behoefte een groot
     publiek kennis te laten maken met bijzonder
     ongewone verhalen en hun auteurs. Om reden dat   Dus géén:
    wij alle aandacht aan de verhalen geven, weren we
    advertenties, advertorials en enige andere vorm    • vernuftige bankoverval (of hij moet met een
    van betaalde content. TWIST wordt samengesteld       tijdmachine zijn gepleegd)
    en ontworpen vanuit een vrijwillige opzet zonder   • zachte herinneringen aan een overleden persoon
    winstoogmerk. Ben je gecharmeerd van ons concept     (of hij/zij moet opstaan uit de dood)
    en wil je een euro of wat doneren voor het lezen van  • schattig poezenverhaal (of het beest moet uit de
    ons eMagazine?                      hel ontsnapt zijn)
                               • wandelmijmeringen (of het moet op een vreemde
                                 planeet zijn)
                               • cafébetoog (of het moet in een bar in een uithoek
                                 van de Melkweg zijn)


                               Wij speuren naar mysterie, het onbekende, het
                               verwonderlijke, het ongewone, het succulente, het
                               onderscheidende …     Zo lief ...


    Thema
    Wanneer is een verhaal ‘ongewoon’? Als het je aan
    het nadenken zet? Misschien omdat je niet weet of je
    nu moet lachen of huilen? Zit er een paradox in, doet
    het je anders aankijken tegen de dingen? Het kan
    een liefdesverhaal, detective of thriller zijn. Science
    fiction, historisch of licht erotisch, met humor of
    satire, over oorlog of verzet, of een combinatie van
    dit alles.
    Het thema moet in ieder geval ‘ongewoon’ zijn, te
    weten in een tijdlus zitten, de confrontatie aangaan
    met iets onbekends, bijvoorbeeld een dystopie of een
    matriarchale dictatuur, kortom, de mogelijkheden
    zijn ongekend. Afwijken van de gangbare norm is
    het credo, er moet een ‘twist’ in zitten, een onver-
    wachte plot, iets wat je de wenkbrauwen doet fron-
   1   2   3   4   5   6   7   8   9