Page 6 - TWIST_2021_kwartaal_1
P. 6

TWIST eMagazine - 6 - maart 2021

     vervolg JACUZZI-KRETEN©

    droogte bereikte precatastrofale proporties. Het gras  uit. Zie die biceps! Mijn God.’ Ze kneep in zijn
    lag erbij als gehakseld stro en de grond vol barsten  armen en bovenlijf alsof hij een homp rundvlees was
    en kloven deed denken aan dorre rivierbeddingen in  voor in de oven.
    desolate savannes.                  ‘Jaja.’
    Haar gezicht betrok. ‘Gedekt voor vier?’       ‘Wat scheelt er?’
    ‘Andrea brengt iemand mee.’              ‘Niets.’
    Ze drukte zich tegen hem aan en fluisterde: ‘Ik    ‘Wil je dat ik weer vertrek?’
     verwachtte een triootje, Pavel.’          ‘Is dat een dreigement?’
    ‘Vast. Zoals vorige keer. Jullie gevecht heeft me een  Ze gaf hem een por. ‘Irritant ventje.’
    half jaarloon gekost. Ik moest achter een compleet  Achter Andrea verscheen een hoog opgeschoten
    nieuw servies aan.’                  zwart meisje met ronde Disney-ogen. Haar
    Ze tikte met een wijsvinger tegen zijn neus.      blikkerende glimlach en glittergouden lipgloss
    ‘ Overdrijver. Ik zal me gedragen, oké?’        verlichtten de sombere hal.
    ‘Eerst zien.’                     ‘Goeiemiddag, juffrouw.’
    ‘Ken ik hem?’                     Ze negeerde zijn uitgestoken hand en kneep net als
    ‘Wie?’                        Andrea in zijn biceps, met handen zacht en koel als
    ‘Andrea’s compagnon.’                 fluwelen luchtkussentjes. Ze zei geen woord.
    ‘Het is een haar.’                  Andrea beantwoordde zijn verbaasde blik met
    Ze duwde hem weg. ‘Verdomme Pavel. Heb je nu     rollende ogen. ‘Doe geen moeite, ze is achterlijk en
    een vreemd wijf uitgenodigd?’             begrijpt geen hol Nederlands.’
    ‘Rustig, rustig. Ik weet ook niet wie ze is. Een logé,  ‘Do you speak English?’
    zei Andrea, zonder verdere uitleg. Vast een Engelse  Het meisje schonk hem een duizelingwekkende
    die verdwaald is in de binnenstad.’          glimlach.
    ‘Of een huppelkut waar je de hele namiddag op zit te ‘Probeer Zoeloe of Swahili, iets uit de jungle.’
    geilen. Andrea is een achterbakse sloerie.’      Het kind gaf geen reactie.
    ‘Wat kon ik doen?’                  ‘Zeg gerust iets grofs, ze begrijpt echt niets, hoor.’
    ‘Zeggen dat ze een achterbakse sloerie is.’      Hij ging hen voor naar de tuin. ‘Ben je gek? Mijn
    ‘Wat ben je weer charmant.’              eigen gasten schofferen.’
    Ze sloeg haar armen om zijn nek. ‘Ik wil je voor mij  ‘Kom mee, zwart loeder.’
    alleen. Dat weet je toch? Het is al erg genoeg dat ik  ‘Je bent een boosaardige feeks, Andrea.’
    Andrea moet dulden.’                 ‘Zie je? Begrijpt geen drol. Komt recht uit de
    Een dingdong onderbrak haar geflirt. Hij duwde haar  brousse.’
    weg, glipte naar de voordeur, schopte de onderste   ‘Doe eens normaal. Ik wil dat het gezellig wordt,
    grendel los en trok ze open. Daar stond ze: Andrea  oké?’
    met de blonde bob, stralend als een popster, in een  ‘Maak je niet druk.’
    wit topje en een waanzinnig korte minirok, op het   ‘Wie is ze?’
    hoofd een monsterlijke zonnebril.           ‘Mijn Airbnb-logé, een snotmeid van een Afrikaanse
    Ze omhelsde hem en drukte een kus op zijn mond.    conferentiediplomaat. Ik word gek van het wicht.
    ‘Pavel, mijn favoriete vrijgezel. Wat zie je er goed  Zo betrouwbaar als een zwerm snuitwespen. Ik
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11