Page 7 - TWIST_2021_kwartaal_1
P. 7

TWIST eMagazine - 7 - maart 2021

     vervolg JACUZZI-KRETEN©

    durf haar geen moment alleen te laten. Wat ik      bloesje hing open tot haar navel.
     tegenwoordig allemaal over de vloer krijg. Je hebt  Hij vulde opnieuw de glazen. ‘Tast toe.’
    geen idee.’                      ‘Ben je boos?’
    ‘Andrea, verdomme.’                  ‘Wat is er zo moeilijk aan een simpel gezellig
    ‘Wow, wat een prachtig gedekte tafel. Je hebt jezelf   etentje? Ga nu eens lekker genieten en stop met dat
    overtroffen. Hey, Hanna, hoe gaat het?’        kleinerende gedoe.’
    Ze wisselden drie vluchtige kussen, elkaar taxerend  ‘Doe niet flauw, Pavel, het is niet kwaad bedoeld. Ze
    op rimpels, pukkels of andere mankementen. Hij    begrijpt er toch niets van.’
    wist hoe graag ze elkaars hart zouden doorboren met ‘Dat maakt het niet minder erg. Er zijn grenzen.’
    de ijspriem in zijn keukenlade.            Het meisje bekeek de hapjes vol argwaan, alsof
    Het donkere meisje liep naar de jacuzzi aan de rand  er iets op lag dat nog leefde. Ze schoof er alsnog
    van het terras. Ze schuifelde er omheen, een hand   eentje in haar glimmende mond. Daarna sloeg ze het
    liefkozend over het glanzende oppervlak. Daarna     zoveelste glas champagne achterover.
    klapte ze als een schoolkind in de handen en lachte  Een vleugje barbecuerook dreef over de tuin. Ergens
    hem toe. Hij lachte terug, niet wetend waarom. Met  ver klonk het geronk van een grasmachine. Beekjes
    enige schroom nodigde hij haar aan tafel, ontkurkte  zweet liepen langs zijn slapen. Tanktop en short
    een fles Nicolas Feuillatte en vulde vier glazen.   kleefden aan zijn lijf. Hij voelde zich smerig en
    Ze klonken. Het meisje bestudeerde de bubbels en   smachtte naar het water in de jacuzzi. Het meisje
    dronk het glas in één teug leeg.           moest op dat moment hetzelfde hebben gedacht.
    Hanna zat klierig te glimlachen. ‘Ze denkt dat het  Ineens stond ze op en kleedde zich uit, waardig en
    bruiswater is.’                    elegant. Ze drapeerde haar kleren en ondergoed over
    Hij ging zitten. ‘Jullie zijn onuitstaanbaar. Stop  de leuning van een tuinstoel, stapte heupwiegend
    ermee.’                        via het trapje in de jacuzzi en gleed met haar
    In een kort moment van harmonie keken de twee      zwartsatijnen lijf in het blauwige water.
    elkaar in de ogen en begonnen te lachen. ‘Jullie zijn  Zijn hoofd duizelde. Donkere driften raasden door
    onuitstaanbaar,’ kakelde Hanna hem na. ‘Je lijkt wel  zijn liezen. Hij stond op en liep met knikkende
    verliefd op die snol.’                knieën naar de jacuzzi. Hij tikte op het display en het
    Hij stond op, beende naar de keuken en gebood de   meisje verzwolg in het bruisende geweld van veertig
    smartspeaker een playlist te draaien. Een artificieel  massagejets. Ze schaterde het uit.
    vrouwenstemmetje gehoorzaamde. ‘Toch nog één     Hanna en Andrea keken met open mond toe.
    wijf dat luistert,’ mompelde hij. Hij haalde de hapjes  Andrea zei: ‘Wat een trien.’
    uit de koelkast en schikte ze op een serveerwagentje  ‘Waarom bracht je haar verdomme ook mee?’
    van tropisch hardhout. Daarmee reed hij naar de     repliceerde de ander.
    tuin. Achter hem hijgde Katy Perry: Appetite for   Alle drie keken ze gehypnotiseerd naar het
    seduction.                       ronddrijvende meisje in het kolkende water.
    ‘Wat prachtig. Een echt umamifestijn,’ kirde Andrea. ‘Gaan we ook uit de kleren?’ vroeg Andrea.
    ‘Van umami word je geil, schijnt het. Wat staat    ‘Ben je gek? Ik ga echt niet liggen pocheren naast
    er nog meer op het programma, Pavel?’ Hanna’s     dat kreng.’
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12