Page 8 - TWIST_2021_kwartaal_1
P. 8

TWIST eMagazine - 8 - maart 2021

     vervolg JACUZZI-KRETEN©

    Hij sloeg op tafel. ‘Ik walg van jullie.’       waterval. De vrouwen met hun opengereten kelen
    Hanna keek treiterig naar Andrea. ‘Nu wordt hij echt  en geknakte hoofden verschrompelden tot stoffige
    boos.’                         mummiepoppen, het mes op het gazon tot een
    Het bleef een tijd stil, op het sonore gegons van de   roestige machete, zijn villa tot een ruïne, verbrokkeld
    pompen in de jacuzzi na.               en overwoekerd door wortels en lianen. Uit de
    ‘Hoe zit het met je trouwplannen, Pavel?’ vroeg     kloven in de grond schoten wurgplanten en sequoia’s
    Andrea.                        metershoog de lucht in, de hemel verduisterend met
    ‘Heb ik niet.’                    hun gebladerte. Uit holle schaduwen kropen obscure
    ‘Laatst zei je dat je niet eeuwig alleen wou blijven.’ skeletten met gloeiende ogen en opengesperde
    ‘Ik heb me zonet bedacht.’               muilen als duivels uit het diepst van de hel. Door-
    ‘Komaan, wie van ons zou je kiezen, mij of Hanna?’  heen het gebladerte schilderde de waterval een
    Hij had alleen oog voor het meisje in het bruisende  verblindende regenboog.
    sop.                         Hij was nog steeds in het meisje, haar ogen broeierig
    ‘Pavel?’                       als die van een loopse leeuwin. Nee, van een slang,
    ‘Ik wil geen onlusten zoals vorige keer.’       een zwarte mamba. Ze beet opnieuw. Het deed geen
    ‘Komaan, we zijn grote meiden.’            pijn. Hij voelde zich veilig en gaf zich over aan zijn
    Het meisje verrees uit de spa en wiegde naar de    donkere godin.
     keuken, nagekeken door het drietal. De natte    ‘Qui es-tu?’ vroeg hij.
     voetsporen die ze achterliet op de hete terrastegels  ‘Africana, maar almal noem my Afra.’ 
     verdampten terstond. Even later doemde ze op achter
    de twee vrouwen, in haar rechterhand het koksmes
    dat hem bijna een teen had gekost. Het zonlicht
    flitste in het geharde staal. Flonkerend rood sproeide
    over de hapjes. De ogen van de vrouwen draaiden
    verbaasd naar boven, hun blik vertroebeld door een
    waas van ontzetting.
    Het meisje gooide het mes in het gras, gleed terug in
    de spa en wenkte hem. Verdoofd trok hij zijn kleren
    uit en stapte in het water. Ze zette zich af, dreef naar
    hem toe, opende haar mond. Achter haar blikkerende
    gebit was het zwart als de nacht. Ze beet in zijn hals.
    Ze wurgde haar benen als een boa om zijn middel,
    perste zich rondom hem en voerde hem mee naar
    exotische niemandslanden. Dan kwam het rumoer.
    Vogelgekrijs, kikkergebrul, bavianengeblaf, gebalk
    van bronstige impala’s, gebonk van woedende
     gorilla’s, gegrom van luipaarden op zoek naar prooi.
    Hoog boven hem raasde een duizelingwekkende
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13