Page 9 - TWIST_2021_kwartaal_1
P. 9

TWIST eMagazine - 9 - maart 2021

                      BEZOEK©      Carlos De Beire    Wie op zoek gaat op het
     internet naar Carlos De Beire
    zal bitter weinig vinden over
    deze auteur. De man (of vrouw?)
    zegt enkele boeken gepubliceerd
    te hebben en beweert voor een
     pseudoniem te kiezen omdat
    het verhaal voorrang heeft op                       (foto: Scott Webb - Pexels)
    de schrijver. Ook uit de avatar
    valt weinig op te maken, niet     Woensdagochtend zeven uur. Bent stommelt uit bed, trekt de
     toevallig een beer. ‘Beren zijn   gordijnen open en staart in het verbaasde gezicht van een Agapiaan.
    knuffelbaar wanneer het hen      Hij sluit het gordijn, gaat op bed zitten en zet de dingen op een rijtje.
     uitkomt en gevaarlijk als het    Slaapdronken schommelt hij naar de badkamer. Een kwartier later,
    moet. Ideaal,’ aldus De Beire.    klaarwakker en gewassen, met de prikkelende geur van aftershave in

    BEZOEK gaat over een         zijn neus, doet hij het licht aan in de keuken. Het eerste wat hij hoort
     vriendelijke invasie.        als hij de radio aanzet is: ‘… de gezanten die beweren afkomstig te
                       zijn van een planeet die zij Agapius noemen, hebben zich op aarde
    Of toch niet …?            in alle talen voorgesteld als een vredelievend, explorerend ras dat
                       de ruimte verkent naar leven. Zij zeggen zeer verheugd te zijn een
                       ontwikkeld, innovatief broederras gevonden te hebben en popelen om
                       kennis en ervaringen uit te wisselen.’
                       Wantrouwig schakelt Bent de radio uit en drukt op de
                        afstandsbediening van de tv. Hij ziet panoramische beelden uit
                        iconische wereldsteden; eivormige schepen die rond de Eiffeltoren
                       cirkelen, rond het Vrijheidsbeeld op Liberty Island en rond The
                       London Eye. Laag boven de grond zweven komisch uitziende open
                       koetsjes, elk bemand door twee zilver-blauwachtige wezens met een
                       groot rond hoofd waarop hoornachtige uitsteeksels staan. Ze zijn niet
                       zo groot, hebben lange, dunne ledematen, handen en voeten.
                       Een gedachte schiet door zijn hoofd: hij heeft er net zelf een gezien,
                       voor zijn raam! Hij beent naar de voordeur en zwaait ze open. Frans
                       en Nadine, zijn overburen, ziet hij met angstige blik achter hun raam
                       staan. Nadine slaat haar hand voor haar mond en Frans kijkt naar
                       Bent. Niet-begrijpend gebaart Bent waarom ze zo geschrokken zijn.
                       Nadine wijst naar boven. Boven hem hangt een eivormig schip, een
                       paar honderd meter hoog. De afmetingen zijn kolossaal en Bent moet
                       denken aan de Hindenburg, de zeppelin die in de jaren dertig van
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14